Fúm Féin- About me

Haigh gach duine!

Siobhán is ainm dom. Is as Luimneach ó dhuchás mé. Rugadh agus tógadh i gCaladh an Treoigh mé. Níor fhreastail mé ar bhunscoil nó meánscoil Gaeilge. Spreag m'athair an grá don Ghaeilge ionam nuair a bhí mé óg ag baint úsáide aisti timpeall an tí agus i mo bhunscoil. Ba mhúinteoir agus príomhoide é roimh a bháis i 2009. Thaitin an Ghaeilge liom mar ábhar scoile sa mheánscoil freisin. Mar gheall air sin shocraigh mé chun staidéar a dhéanamh uirthi san ollscoil. Táim i mo chónaí i mBaile Átha Cliath ón bhliain 2015. Is múinteoir meánscoile mé agus múinim Gaeilge agus Béarla.

My name is Siobhán. I am from Limerick and I was born and raised in Castletroy. I didn't attend a Gaelscoil growing up. My father instilled my love of Irish in me when I was young when he used it around the house and in my primary school. He was a teacher/principal before he died in 2009. I enjoyed Irish as a subject in secondary school. As a result of this I decided to continue my studies. I am living in Dublin since 2015, teaching Irish and English at a secondary school.

Thosaigh mé 'Gaeilge Vibes' mar chuntas instagram i 2017. An príomhaidhm atá agam ná ár dteanga a chur chun cinn mar theanga laethúil in ionad teanga scoile. Cuirim 'puns' agus nathanna cainte ar mo leathanach go minic. Theastóinn go bhfeicfeadh daoine ar an nGaeilge mar chuid dár n-oidhreacht agus mar chuid don saol laethúil. Bhunaigh mé an suíomh seo i lar an pháindéim 2020. Bainim an-sult as a bheith ag cruthú táirgí as Gaeilge agus ag scaipeadh í mar theanga laethúil.

I started 'Gaeilge Vibes' as an instagram account in 2017. My main aim is the promote Irish as a daily language instead of a 'school' language. I often post puns and phrases on my account. I would like people to see Irish as a part of our heritage and daily life. I set up this website during lockdown 2020. I really enjoy creating Irish language products and spreading Irish as a daily language.

Mar a deir an seanfhocal, 'Bailíonn brobh beart': A little gathers a lot.

Tá súil agam go dtaitneoidh mo tháirgí libh agus go mbeartóidh sibh an Ghaeilge a roinnt le do chairde!

Le meas,

Siobhán.